Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna


Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr39

            im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

 

   

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

dzieci  urodzonych w roku 2011 i 2012

 

          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej informuje, że zgodnie z  art. 35 ust. 2 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat ( 2011 r.) oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 18. roku życia.

Zgodnie z art.36 ust. 1 i 2  na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ( 2012 r. ), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły  sp39.edu.czestochowa.pl  w zakładce  Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019.


 

 


 

 

 


 

                                                                                                                                        więcej ... 

 


 


  

Informacje o najważniejszych zmianach w systemie edukacji znajdują się  na stronie internetowej MEN:   reformaedukacji.men.gov.pl .

Do pobrania są m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna.

 

 


                         Z myślą o naszych absolwentach

              i spełniając prośby wielu z nich, stworzyliśmy zakładkę            

                             „ Absolwenci ”.

 

          Drodzy Absolwenci !

Zawartość tej zakładki zależy od Waszej aktywności, inwencji i aktualnych potrzeb !

„Poszukiwany – poszukiwana" - to tablica, na której możecie zamieszczać ogłoszenia i informacje o spotkaniach klasowych, uroczystościach, jubileuszach …

„Ab ovo ad mala” jest miejscem przeznaczonym na wiadomości o Waszych dokonaniach, sukcesach, osiągnięciach, Waszej karierze naukowej, sportowej czy artystycznej …

„Kartka z pamiętnika” czeka na Wasze wspomnienia, przechowywane w pamięci wydarzenia, historie i historyjki, anegdoty i ciekawostki opowiedziane po latach, przywołujące tamte szkolne, dziecięce lata …

 

Zapraszamy serdecznie i czekamy na maile !!!

                                                    sp39@wp.pl

 


                   Duplikaty świadectw, legitymacji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170)

Za wydanie w/w duplikatów pobiera się opłatę:
duplikat legitymacji 9 zł;
duplikat świadectwa 26 zł.

 

Opłatę wnosi się na rachunek:

93 1030 1104 0000 0000 9316 1000

Szkoła Podstawowa NR. 39 Częstochowa ul. Kopernika 79/87

 

W treści przelewu należy napisać duplikat legitymacji lub świadectwa dla …(imię i nazwisko dziecka).