Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

BEZPIECZNA I ŚWIADOMA MŁODZIEŻ

Mimo, że uczymy się zdalnie to  uczniowie mogą brać aktywny udział w życiu naszej szkoły. Zostaliśmy wybrani do udziału w  programie  pod tytułem BEZPIECZNA I ŚWIADOMA MŁODZIEŻ. 

Program realizował zadania z zakresu zdrowia publicznego. Finansowała go Gmina Miasta Częstochowy. Celem  było podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań  ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy(specjaliści) wdrażali treści z zakresu bezpieczeństwa, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. Upowszechniali wśród uczniów wszystkich klas szóstych umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. Program polegał na przeprowadzeniu dwóch godzin  warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz czterech godzin z zakresu pierwszej pomocy. Ze względu na nauczanie zdalne zajęcia odbywały się na platformie teams. W tym tygodniu  odbyły się wymienione warsztaty.  Chęć udziału zgłosiło 19 uczniów i pedagog szkolny. Zajęcia były bardzo ciekawe. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie proponowaną tematyką. Aktywnie w nich uczestniczyli. Wykazali się dużą wiedzą w omawianych tematach. Organizatorem warsztatów  był Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego  Krzyża. Mamy nadzieję, że jeśli program będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym to również nasza szkoła weźmie w nim udział. Na zakończenie powiem, że duże słowa podziękowania należą się uczniom, którzy włączyli się w przebieg realizacji programu i godnie reprezentowali naszą szkołę na terenie miasta.

                                                                                                  Pedagog szkolny Elżbieta Mikha