Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

CZERWIEC

1. Spotkanie z samorządami klasowymi –  poinformowanie o działaniach planowanych  na miesiąc czerwiec

2. Ranking – wyłonienie z klas IV – VII najlepszych uczniów pod względem nauki i zachowania

3. Konkurs na najciekawszą relację z wycieczki klasowej w formie multimedialnej (pokaz slajdów na stronie szkoły wraz z komentarzem)

4. Występ zespołu wokalnego „Stokrotki” w Domu Spokojnej Starości – udział w FESTYNIE organizowanym z okazji Dnia Patrona Św. Antoniego

5. Redagowanie notatek do kroniki szkolnej