Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WRZESIEŃ

1. Spotkanie z samorządami klasowymi – poinformowanie o działaniach planowanych na miesiąc wrzesień

2. Opracowanie kalendarza pracy Samorządu Uczniowskiego

3. Przygotowanie do wyborów do Samorządu Uczniowskiego –  plakaty wyborcze

4. Przyłączenie się do akcji „Wyślij kartkę do Powstańca” – BohaterON

5. Otrzęsiny klas czwartych (27IX – czwartek)

6. Dyskoteka z okazji DNIA CHŁOPAKA (27IX – czwartek)

7. Redagowanie notatek do kroniki szkolnej