Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Marzec

 1. Spotkanie z samorządami klasowymi – poinformowanie o działaniach planowanych na miesiąc marzec.

 2. Zakończenie akcji „Góra Grosza”.

3. Gazetka na tablicy SU – Dzień Kobiet.

4. Dzień Samorządności – konkurs „Mam Talent”.

5. Ogłoszenie konkursu „Marzanna”.

6. Udział w Dniach Otwartych Szkoły.

7. Odwiedziny rezydentów Domu Spokojnej Starości „Przynosimy ze sobą wiosnę”.

8. Redagowanie notatek do kroniki szkolnej.