Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ

Program przyjęty przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  celem programu jest podniesienie wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych ( zadania w ramach Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej, udział w Częstochowskich Dniach Profilaktyki ).

Galeria