Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,, Uczucia, motywacja, asertywność"

Program profilaktyczny „UMA” - Uczucia, Motywacja, Asertywność. Został przygotowany z myślą o uczniach klas szóstych, a także ich Rodziców i Kadry Pedagogicznej ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowa.

Głównym założeniem Programu „UMA” jest wzmacnianie i rozwój prawidłowych relacji interpersonalnych z dala od agresji i przemocy, a także prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym.

więcej ...

Galeria