Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wizyta gościa z Niemiec

Nowy rok w naszej szkole rozpoczął się wizytą nauczyciela z bawarskiej miejscowości Bamberg (Niemcy). W poniedziałek 8 stycznia gościliśmy panią Julię – nauczycielkę  matematyki oraz chemii w gimnazjum.

Pani Julia była obserwatorem kilku zajęć w naszej szkole. Tak więc miała okazję zobaczyć lekcję przyrody w klasie VIa, lekcję geografii w klasie VIIa oraz języka polskiego w klasie VIb. Aktywnie uczestniczyła też w zajęciach z elementami plastyki i muzyki w klasie IIIa. Zwłaszcza te ostatnie wywarły duże wrażenie na p. Julii, która w pełnym tego słowa znaczeniu, była mocno zaangażowana we wszystkie wykonywane przez dzieci czynności. Szczególną uwagę zwróciła na piękną grę dzieci na flażoletach.

Naszego Gościa interesowały formy pracy podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, jak i kół zainteresowań. Mieliśmy okazję wymienić się poglądami na temat systemu edukacyjnego; jego różnic i podobieństw w obu naszych krajach. P. Julii bardzo spodobała się nasza szkoła, zwróciła uwagę na serdeczne kontakty nauczycieli z uczniami. Szczególnie zainspirowana została rozmaitymi formami zajęć pozalekcyjnych stanowiącymi szeroką ofertę naszej szkoły. Interesujący był dla p. Julii system nagradzania wyjątkowo zdolnych uczniów odznakami „Koszałka Opałka” oraz złotymi i srebrnymi tarczami. Przy pożegnaniu zaznaczyła, że będzie ciepło wspominać pobyt w naszej szkole.