Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Warsztaty klasy IIIb " Jak się uczyć, aby umieć".

18 stycznia 2018r. uczniowie klasy IIIb uczestniczyli w warsztatach czytelniczych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

Na wstępie dzieci obejrzały film o funkcjonowaniu mózgu. Utrwaliły sobie kolejność  alfabetyczną, później trwały prace ze słownikiem ortograficznym. Uczniowie zaznajomili się z pojęciem INDEKS i wykorzystały zdobytą wiedzę w praktyce. Na podstawie przeczytanego tekstu sporządziły notatkę o Janie Brzechwie. Na zakończenie bawiły się przy dźwiękach muzyki.