Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa nr39 w Częstochowie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1965 roku w budynku przy ul. Kopernika 79/89. Powstała w ostatnim roku reformy szkolnej. Była 22 szkołą wybudowaną w Częstochowie. Została oddana do użytku w ramach obchodów 20-lecia wyzwolenia Częstochowy. Szkoła posiadała 15 sal lekcyjnych, 5 pracowni przedmiotowych, salę gimnastyczną z zapleczem oraz pomieszczenie administracyjno- gospodarcze. Naukę na dwie zmiany rozpoczęło 1000 dzieci w 26 oddziałach. Opiekę  wychowawczą  i  dydaktyczną  sprawowało  30  nauczycieli a czynności porządkowe wykonywał 8 osobowy personel administracyjny. Dyrektorem został mgr Waldemar Andre. Patronem szkoły została Maria Konopnicka. 


       PATRON SZKOŁY

    Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Była drugim dzieckiem Józefa i Scholastyki Wasiłowskich. W 1849 r. rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dziecińswo i młodość. W latach 1855-1856 uczyła się  na pensji sakramentek w Warszawie. Tam poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Orzeszkową. W 1862 roku wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego. Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza na stałe , zamieszkując w Boronowie a później w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej. Wychowywała sześcioro dzieci, utrzymując się z dochodów z niewielkiego dzierżawionego folwarku. 
     W 1870 r. zadebiutowała na łamach " Kaliszanina " wierszem "W zimowy poranek" . Przychylne przyjęcie cyklu poetyckiego "W górach" , opublikowanego w  "Tygodniku ilustrowanym" w 1876 roku. zadecydowało o poświęceniu się literaturze i osiedleniu się z dziećmi w Warszawie, gdzie mieszkała do 1890 roku. Obok uprawiania twórczości literackiej aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-kulturalnym. Od 1890 r. przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej, współpracując z prasą krajową, zrzeszeniami polskim na obczyźnie, Macierzą Szkolną, komitetami pomocy dla wywłaszczonej ludności Górnego Śląska i Wielkopolski, a także współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci we Wrześni ( 1901-1902). 1905-1907 przebywała Warszawie, organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin. Wyrazem jej protestu przeciw polityce germanizacyjnej było ogłoszenie w 1908 r.  " ROTY " . Wiersz  zdobył niezwykłą popularność, jako pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, od czasu obchodu rocznicy grunwaldzkiej w 1910 r. W roku 1903 Maria Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem. W 1910 r. zmarła we Lwowie i tam została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim.