Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Pedagog

Pedagog

                                                                                   Elżbieta Mikha

 

 

W dniu 29 października 2020r. w SOD odbyło się szkolenie o-line poświęcone przemocy wśród młodzieży. Chodzi o przemoc fizyczną, psychiczną jak również przemoc w sieci.  Prowadzący szkolenie policjant IKMP w Częstochowie przekazał ważne telefony kontakty i adresy stron internetowych, gdzie mogą rodzice szukać pomocy w  przypadku kiedy zauważ niepokojące sygnały u swoich dzieci. Poniżej przekazuję : Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – 800 100 100. Częstochowski telefon zaufania- 34 192 38. Program Safer internet: www.saferinternet.pl   Dyżur et.www.dyzur.pl-serwis, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści znalezionych w internecie. Cybernauci wwwcybernauci.edu.pl oraz kontakt do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Pedagog szkolny Elżbieta Mikha, pozdrawiam

   


 Drodzy Rodzice

Otrzymaliśmy informację do szkół, że ze względu na pandemię rusza Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. W czasie rygorów sanitarnych osobisty kontakt z psychologami często jest utrudniony. Młodym ludziom w epidemicznej rzeczywistości przybyły  przecież nowe potencjalne źródła  stresu-czy to w związku ze zdalna nauką, czy np. zmieniająca się sytuacja życiową rodziców i napięciami, które może to powodować. Dlatego w szkole pojawią się plakaty informujące o tym, w jaki sposób w naszym mieście można uzyskać wsparcie przez internet- sposób bezpieczny, dyskretny, zaufany i profesjonalny. Nastolatkowie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności będą mogli liczyć na pomoc psychologów wysyłając wiadomość na adres pomoc@cztps.eu.  Natomiast pod wspólnym hasłem „Częstochowa wolna od przemocy” realizowana będzie tegoroczna akcja „Strefy empatii”. http://www.czestochowa.pl/page/7.aktyalnosci.html?id=14580

 


 Organizując  pracę pedagoga w naszej  szkole, korzystamy z bogatego dorobku i wieloletnich doświadczeń najwybitniejszych polskich wychowawców dzieci i młodzieży. Oto najważniejsze założenia wszystkich działań pedagogicznych naszej placówki :

 

Pozwól  dzieciom błądzić i radośnie dążyć do celu.

Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić. Chcą, by traktować je poważnie,

żądają zaufania, wskazówki, rady.

 

Staramy się rozpoznawać indywidualne potrzeby naszych uczniów oraz analizować  przyczyny niepowodzeń szkolnych. Zastanawiamy się, jakie formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej będą najlepsze !

 

Dziecko chce, by wychowawca właśnie wtedy okazał mu życzliwość,

gdy winne, gdy złe, gdy je spotka nieszczęście.

Wychowawca nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie,

a wznosi, nie dyktuje, a uczy,

nie żąda, a zapytuje.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z wychowawcami klas, bardzo ważne jest dla nas uświadomienie nauczycielom roli dobrego wychowawcy!

 

Jest wiele okropieństw na tym świecie, ale najgorszym

jest kiedy dziecko boi się swojego ojca, swojej matki, swojego nauczyciela.

Wspieramy  rodziców i dzieci w procesie wychowawczym zarówno na terenie szkoły, jak i w domach rodzinnych. Przypominamy o konieczności wzajemnej współpracy i zrozumienia.

 

Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem,

będzie obywatelem, będzie pracodawcą, ale czekać trzeba.

Cierpliwie czekać. Czujnie czekać…

Kształtujemy u naszych uczniów pozytywne postawy społeczne. Uczymy szacunku  do siebie i innych, tolerancji, uczciwości, empatii.

 

Baty, dla dorosłych nawet, będą tylko narkotykiem,

nigdy środkiem wychowawczym. Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą.

Wszystko, co osiągnięte tresurą, przemocą, naciskiem

jest nietrwałe, niepewne, zawodne…

Organizujemy zajęcia na temat bezpieczeństwa  osobistego dzieci. Mówimy o niebezpiecznych sytuacjach w domu i poza nim, przestrzegamy i uczymy odpowiedniego reagowania.

 

Dziecko obserwuje siebie, analizuje swe czyny.

My tylko tej pracy nie dostrzegamy, bo nie umiemy czytać między

wierszami jego od niechcenia rzucanych zdań

Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z własnymi uczuciami, rozumienia  swych emocji, nazywania ich i wyrażania w odpowiedni sposób.

 

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,

musicie dostrzec ,że najwyższa jest radość z pokonanej trudności,

osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania.

Zapoznajemy ze sposobami efektywnego uczenia się, wdrażamy do samodzielności, zachęcamy do pokonywania własnych słabości, opracowujemy system motywacji.

 

Bez radosnego dzieciństwa całe życie musi być kalekie!

Prowadzimy  działania związane z organizowaniem  opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizujemy akcje wspierające rodziny najuboższe i wymagające interwencji .Chcemy  sprawić ,aby nasi uczniowie czuli się  w szkole ,jak w drugim domu - przyjaznym, ciepłym i bezpiecznym!

                                            

                                                            Zapraszamy  do gabinetu pedagoga szkolnego

                                                                                     Elżbieta  Mikha

Artykuły

Akcja SZLACHETNA PACZKA

2017-02-02

,,Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą,

Gdy drugim radość w niedoli przynoszą”

                              Adam Asnyk

Czytaj więcej o: Akcja SZLACHETNA PACZKA

Kampania ,,19 dni"

2015-09-22

W  naszej szkole rusza kampania społeczna w ramach międzynarodowej akcji 19 dni przeciwko  przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jest to kampania  międzynarodowa.

Czytaj więcej o: Kampania ,,19 dni"