Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Logopeda

Logopeda

        L O G O P E D A


To specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,
profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.  

   

            ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO: 

kulka    diagnozowanie logopedyczne, w tym  prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia

             stanu mowy uczniów,

kulka   prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów  i rodziców w zakresie

            stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji  

           językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu

            pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ W NASZEJ SZKOLE PROWADZĄ

                                                    mgr Ewa Nosowicz    - poniedziałek 8:00 - 15:30,  wtorek 8:00 - 11:30

                       mgr Martyna Mruszczyk

 

                            WAŻNE INFORMACJE:

          GODZINY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DOSTOSOWANE SĄ DO INDYWIDUALNEGO PLANU ZAJĘĆ DZIECKA.

          ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZED LUB PO LEKCJACH.

          RODZICE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH SWOJEGO DZIECKA. DZIĘKI TEMU BĘDĄ

          WIEDZIELI, JAK NALEŻY ĆWICZYĆ Z DZIECKIEM W DOMU. 
   

DRODZY RODZICE  !!!                    

WASZE DZIECKO ZAKWALIFIKOWANE NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ POSIADA ZESZYT ZAWIERAJĄCY:

  •         OPIS ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH APARAT ARTYKULACYJNY,
  •         MATERIAŁ SŁOWNY DO UTRWALANIA W DOMU.