Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkolny Klub Europejski ЄUROPIK

Szkolny Klub Europejski ЄUROPIK powstał w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w październiku 2002 roku.

Nasz klub europejski posiada własny statut, prowadzimy na bieżąco kronikę klubu i  gazetkę europejską.

Opiekunami klubu są mgr Edyta Ziental  i mgr Bożena Ziółkowska.

ЄUROPIK jest zarejestrowany w Bazie Danych Szkolnych Klubów Europejskich polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz w Bazie SKE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

GŁÓWNE CELE I ZADANIA NASZEGO KLUBU:

  • Rozwijanie świadomości europejskiej
  • Zdobywanie i szerzenie informacji o Europie, instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej
  • Przygotowanie i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy wspólnoty europejskiej
  • Rozwijanie u młodzieży postawy tolerancji i szacunku dla kultury oraz dorobku innych narodów
  • Organizacja imprez poświęconych krajom wspólnoty europejskiej

SKE EUROPIK organizuje w naszej  szkole co roku Dzień Europejski oraz Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny "Europejscy Przyjaciele Sierotki Marysi". W ciągu roku przeprowadzamy także konkursy i różne akcje  o tematyce europejskiej.