Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W  RAMACH  UDZIELANEJ  POMOCY  PSYCHOLOGICZN0 – PEDAGOGICZNEJ 

 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W  RAMACH  UDZIELANEJ  POMOCY  PSYCHOLOGICZN0 – PEDAGOGICZNEJ

LP

DATA

ADRESACI

RODZAJ ZAJĘĆ

INSTYTUCJE, OSOBY PROWADZĄCE SPOTKANIA

1.

13.09.2017

Klasy  I-III

Profilaktyka zagrożeń w ruchu drogowym

Wydział Ruchu Drogowego

2.

25.10.2017

Klasy:  IVa, IVb

część I

Warsztaty w ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego EPSILON

Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielsko Białej

3.

26.10.2017

Klasa VIIa część I

Warsztaty w ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego EPSILON Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielsko Białej

4.

24.11.2017

Klasy: IVa, IVb, VIIa część II

Warsztaty w ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego EPSILON Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielsko Białej