Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W  RAMACH  UDZIELANEJ  POMOCY  PSYCHOLOGICZN0 – PEDAGOGICZNEJ

 

LP

DATA

ADRESACI

RODZAJ ZAJĘĆ

INSTYTUCJE, OSOBY PROWADZĄCE SPOTKANIA

1.

 

     

2.

 

     

3.

 

     

4.