Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Profilaktyka Zdrowotna - PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 


ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWĄ z dnia 12 kwietnia 2019r.

o opiece zdrowotnej nad uczniami.

    Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych (kl. I, III, V, VII)

2. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi

3. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole

4. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć

5. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej

6. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni

7. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

8. w uzasadnionych przypadkach przegląd czystości włosów

 

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na świadczenia udzielane przez pielegniarkę medycyny szkolnej, proszeni są o złożenie w formie pisemnej braku zgody na wykonywanie przez pielęgniarkę czynności.

 


Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów.