Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Realizowane projekty, programy, akcje

Artykuły

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

2018-04-24

"Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Czytaj więcej o: PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,, Uczucia, motywacja, asertywność"

2016-11-10

Program profilaktyczny „UMA” - Uczucia, Motywacja, Asertywność. Został przygotowany z myślą o uczniach klas szóstych, a także ich Rodziców i Kadry Pedagogicznej ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowa.

Czytaj więcej o: PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,, Uczucia, motywacja, asertywność"

BLOKI TEMATYCZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PSYCHICZNY UCZNIÓW

2016-09-21

Bloki tematyczne wspierające rozwój psychiczny uczniów oraz zapobiegające uzależnieniom, prowadzone w formie warsztatów:

Czytaj więcej o: BLOKI TEMATYCZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PSYCHICZNY UCZNIÓW

MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ

2016-09-21

Program przyjęty przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  celem programu jest podniesienie wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych ( zadania w ramach Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej, udział w Częstochowskich Dniach Profilaktyki ).

Czytaj więcej o: MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ

TRZYMAJ FORMĘ

2016-09-21

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o wolny wybór jednostki i odpowiedzialność indywidualna. Adresatami programu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych

Czytaj więcej o: TRZYMAJ FORMĘ

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”.

2016-09-21

Celem programu jest uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom , że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia  oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni ludzie przy nich palą. Adresatami programu są uczniowie  klas I- III.

Czytaj więcej o: „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”.

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

2015-11-25

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się co miesiąc przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów.

Czytaj więcej o: NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

GÓRA GROSZA

2015-11-25

gora groszaNasza  szkoła od wielu lat bierze udział w akcji ,,GÓRA GROSZA".  

Czytaj więcej o: GÓRA GROSZA

OWOCE W SZKOLE

2015-11-25

owoce w szkole  Nasza szkoła bierze udział w programie ,, OWOCE W SZKOLE".

Czytaj więcej o: OWOCE W SZKOLE

SZKLANKA MLEKA

2015-11-25

szklanka mleka   Od 2005 roku nasza szkoła uczestniczy w programie ,, SZKLANKA MLEKA". 

Czytaj więcej o: SZKLANKA MLEKA

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

2015-11-25

bezpieczny puchatek"Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,  nauczycieli oraz firmę Maspex. 

Czytaj więcej o: KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA