Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Pedagog / Kampania ,,19 dni"

Kampania ,,19 dni"

W  naszej szkole rusza kampania społeczna w ramach międzynarodowej akcji 19 dni przeciwko  przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jest to kampania  międzynarodowa.

Chcielibyśmy, aby na stałe wpisała się w naszą rzeczywistość. Abyśmy co roku przez 19 dni listopada  znaleźli czas i energię by mówić o  sprawach i trudnych i bolesnych , by uczyć jak im przeciwdziałać.

Odpowiedzialne w naszej szkole za prawidłową realizację kampanii są: pani Elżbieta Mikha i pani  Marzena Szczęśniak.

Zaplanowano następujące działania  : 

- pogadanki wychowawców w klasach z udziałem zaproszonego psychologa ( niektóre klasy).

- konkurs plastyczny i literacki propagujący ideę walki z głodem i niedożywieniem dzieci.

- wykonanie przez każdą klasę  plakatu z hasłem uwrażliwiającym  na  problem głodu.

- apel wychowawczy wspierający akcję zbiórki żywności dla dzieci polskich na Wileńszczyźnie.