Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna


Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr39

            im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

 

 

 


 

 

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW

dzieci  urodzonych w roku 2014 i 2015

          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat ( 2014 r.) oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Zgodnie z art.36 ust. 1 i 2  na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ( 2015 r. ), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informujemy, że rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Nabór do klas pierwszych 2021/2022.

            Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa od dnia  1 marca 2021 od godz. 9:00 do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 15.00.


 

      DRODZY RODZICE

Chcę poinformować Państwa, że Miasto Częstochowa bierze udział w Programie  INTERNET  RÓWNYCH SZANS. Jest to forma wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Organizatorem programu jest Fundacja polskiego Funduszu Rozwoju  oraz operatora usług cyfrowych UPC. Projekt otrzymał Patronat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki realizacji wyżej wymienionego  projektu dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały możliwość nauki zdalnej bez ograniczeń  a rodziny nie będą musiały  obciążać budżetu domowego dodatkowymi wydatkami. Zainteresowani Rodzice powinni zgłosić chęć udziału przesyłając wiadomość  na adres: fundacja@pfr.pl  lub nawiązać kontakt z Sekcją Usług Środowiskowych działających na ulicy POW 2. Kontakt telefoniczny : 34 372 42 20.Zapraszam rodziny  wielodzietne do wzięcia udziału w programie. Pozdrawiam serdecznie  pedagog szkolny 

 


   DRODZY  UCZNIOWIE  KLAS  VIII

Niedługo opuścicie mury naszej szkoły i staniecie  przed wyborem szkoły średniej. Czekają na Was nowe sytuacje, znajomości i  doświadczenia. W dobie pandemii trudniej jest przekazywać sobie informacje na tematy wyboru szkół. Jednak  pragnę z tego miejsca przekazać dla Was wiadomości, że w ramach współpracy związanej z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego pracownicy Zespołu   poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej opracowali PADLET - Doradztwo Zawodowe - niezbędnik dla uczniów szkół podstawowych. Pomoc skierowana jest dla rodziców a przede wszystkim dla uczniów. PADLET dostępny jest pod linkiem: https://padlet.com/akornzppp/SzPodstawowa. Zachęcam gorąco do zapoznania się z propozycjami wyboru szkół.

W razie pytań możliwy jest kontakt telefoniczny : 34 3619-392; 533 377 180.

Zapraszam do korzystania ze strony. Pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia.

                                                                                                                                                               Elżbieta Mikha  

 


 Zapraszamy do udziału

w 

MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM

„Maska Karnawałowa  - Weneckie Inspiracje” ...

 


 Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy Procedury na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego

dla tych klas.  Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się kształcić  na odległość.

Proszę o zapoznanie się i stosowanie procedur ... 

  

Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla uczniów klas I-III w godz. 7.00 – 16.30. 

  


  

Tutaj znajdziesz, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie i swoich bliskich

https://www.gov.pl/web/koronawirus

www.gis.gov.pl

gov.pl/koronawirus

 

 

 

 

 

 


 Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów.


 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa  nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. Zakwalifikowaliśmy się do otrzymania dotacji na zakup książkowych nowości wydawniczych dla uczniów naszej szkoły za kwotę 15000 zł. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to wieloletni program rządowy (2016-2020) wspierający rozwój czytelnictwa w Polsce. Zgodnie z &11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne – to informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków edycji 2018/2019 na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wniosek naszej szkoły znalazł się w gronie 250 wniosków dofinansowanych w ramach programu. 

Po przeprowadzonych konsultacjach ( ankiety, wywiady) z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z pracownikami Biblioteki Publicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc  pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelnicze.  

Informacje na temat programu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https:www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa 

Akty prawne wprowadzające program 

Pytania i odpowiedzi - MEN

  


 

Program Profilaktyczny  Miasta Częstochowy „Wczesna diagnostyka Astmy i Alergii u dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych”  

więcej ...

  


INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Uczniowie zobowiązani  są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręczników (np. poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie, popisanie, wyrwanie kartek, uszkodzenie rogów, grzbietu itp.).

Dodatkowe wyposażenie podręcznika np. płyta jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

Przed dokonaniem zwrotu uczeń powinien usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki oraz usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic (opiekun) dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt podręcznika lub odkupić nowy podręcznik i oddać do biblioteki.

Wpłaty za zniszczone, zagubione lub niezwrócone podręczniki dokonuje rodzic (opiekun) ucznia na konto:

CITY HANDLOWY

93 1030 1104 0000 0000 9316 1000

 

W treści przelewu należy wpisać: „Wpłata za zniszczone/ zagubione podręczniki do klasy ….” (podając imię i nazwisko ucznia). Termin wpłaty do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych.

Wysokość kwoty za zagubiony lub zniszczony podręcznik należy indywidualnie ustalić z nauczycielem biblioteki szkolnej.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW  ...

 


 ,,Wybieram zawód dla siebie"

Dyrektor Szkoły informuje, że na stronie internetowej RODN ,,WOM"w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów ,,Wybieram zawód dla siebie". Narzędzie to ułatwi Państwa dzieciom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Przesyłamy link  http://womczest.edu.pl/wybieram-zawod

 

 


List Minister Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ...

 


Szanowni Państwo,

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje obecnie, na zlecenie Ministra Zdrowia, badanie przesiewowe uczniów szkół podstawowych i średnich pod kątem występowania chorób alergicznych. Badanie zostało zaprojektowane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów  z dziedziny nauk społecznych i epidemiologii, pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie jest częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, polega na wypełnieniu ankiety. Specjalnie skonstruowany algorytm po zakończeniu ankiety podliczy wyniki badania dla konkretnej osoby - prawdopodobieństwo występowanie alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u badanego. Badanie nie zastępuje lekarza w jego pracy, ale znacznie ją ułatwia i przyspiesza diagnostykę.

Badanie mieści się na stronie internetowej:  http://malergia.pl  w zakładce "Test Alergiczny". Strona oferuje również wyszukiwarkę konsultacji alergicznych, tak by każdy, kto podejrzewa alergię u swojego dziecka mógł wybrać dogodne miejsce i termin, znając czas oczekiwania w każdej poradni. 

Szkoły, które wezmą udział w badaniu otrzymają ponadto bezpłatne broszury edukacyjne dotyczące alergii, w dwóch wersjach: dla rodziców i dla uczniów (odpowiednio dostosowaną do wieku i atrakcyjną graficznie).

Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. 

  


 

  

Informacje o najważniejszych zmianach w systemie edukacji znajdują się  na stronie internetowej MEN:   reformaedukacji.men.gov.pl .

Do pobrania są m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna.

 

 


                         Z myślą o naszych absolwentach

              i spełniając prośby wielu z nich, stworzyliśmy zakładkę            

                             „ Absolwenci ”.

 

          Drodzy Absolwenci !

Zawartość tej zakładki zależy od Waszej aktywności, inwencji i aktualnych potrzeb !

„Poszukiwany – poszukiwana" - to tablica, na której możecie zamieszczać ogłoszenia i informacje o spotkaniach klasowych, uroczystościach, jubileuszach …

„Ab ovo ad mala” jest miejscem przeznaczonym na wiadomości o Waszych dokonaniach, sukcesach, osiągnięciach, Waszej karierze naukowej, sportowej czy artystycznej …

„Kartka z pamiętnika” czeka na Wasze wspomnienia, przechowywane w pamięci wydarzenia, historie i historyjki, anegdoty i ciekawostki opowiedziane po latach, przywołujące tamte szkolne, dziecięce lata …

 

Zapraszamy serdecznie i czekamy na maile !!!

                                                    sp39@wp.pl

 


                   Duplikaty świadectw, legitymacji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170)

Za wydanie w/w duplikatów pobiera się opłatę:
duplikat legitymacji 9 zł;
duplikat świadectwa 26 zł.

 

Opłatę wnosi się na rachunek:

93 1030 1104 0000 0000 9316 1000

Szkoła Podstawowa NR. 39 Częstochowa ul. Kopernika 79/87

 

W treści przelewu należy napisać duplikat legitymacji lub świadectwa dla …(imię i nazwisko dziecka).