Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”.

Celem programu jest uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom , że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia  oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni ludzie przy nich palą. Adresatami programu są uczniowie  klas I- III.

Galeria