Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

BLOKI TEMATYCZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PSYCHICZNY UCZNIÓW

Bloki tematyczne wspierające rozwój psychiczny uczniów oraz zapobiegające uzależnieniom, prowadzone w formie warsztatów:

1. Warsztaty profilaktyczne dla klas V, VI w ramach programu profilaktyki uzależnień „ Myślę nie, mówię nie ”.

2. Zajęcia z elementami Treningu Zastępowania Agresji ( warsztaty dla klas V, VI ).

3. Zajęcia profilaktyczne – Cyberprzemoc – zagrożenia płynące z Internetu ( warsztaty dla klas IV - VI ).

4. Profilaktyka zdrowego trybu życia ( warsztaty dla klas IV - VI ).

5. Realizowanie działań zgodnych z programem „ Kampania 19 dni ” przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. Temat tegorocznych działań to przemoc rówieśnicza.

Galeria